CSR

Løbende fokus på vores egen miljømæssige belastning

Overhold love og krav fra danske myndigheder

Vi har et løbende fokus på vores egen miljømæssige belastning, der primært udgøres af brændstof-forbrug, CO2 udledning, miljøfarligt affald samt forbrug af energi til el og varme.

Vi tilbyder vores kunder ydelser, som bidrager til at de kan overholde love og krav fra danske myndigheder samt forbedre deres bæredygtighed igennem energieffektive automatiserede løsninger.

Minimere miljøbelastningen

Vi udviser en af vores kerneværdier – ansvarlighed – og gør en indsats på alle niveauer i virksomheden for at minimere miljøbelastningen i enhver tænkelig sammenhæng.

Vi reducerer vores samlede miljøbelastning ud fra en prioritering af virksomhedens drift, miljøhensyn og økonomi.